Klokkenluiders niveau beschuldigingen tegen China’s grootste crypto geldschieter: Babel Financiën

Anonieme critici grijpen naar sociale media om te beweren dat Babel Finance roekeloos heeft gespeculeerd met klantengelden. Het bedrijf ontkent de beschuldigingen.

In het kort
Anonieme bronnen die beweren voorkennis te hebben, beweren dat Babel Finance misbruik heeft gemaakt van de middelen van haar klanten via transacties met een hoge mate van hefboomwerking en zonder toestemming.

De bronnen hebben een geluidsopname van een medeoprichter van Babel geplaatst waarin hij het schema het „X-plan“ noemt.

De bronnen zeggen dat het bedrijf tekort is geschoten tijdens de crash in maart, maar dat het een regeling heeft getroffen met Tether om zijn schuld terug te betalen.

Babel Finance ontkent de claims, zegt niets verkeerd te hebben gedaan en beweert dat de tape aan elkaar geplakt kan worden.

Babel Finance, één van China’s grootste crypto geldschieters en vermogensbeheerders komt onder vuur te liggen voor het vermeende misbruik van investeerders- en cliëntgelden.

Anonieme critici hebben naar de media gelekt en op Twitter en YouTube een vermeende opname van Del Wang, de medeoprichter van Babel, geplaatst, waarin hij blijkbaar toegeeft dat de firma zonder hun toestemming risicovolle, zeer leveraged posities heeft ingenomen met fondsen van cliënten en investeerders, voor en na de crash van de crypto in maart.

Flex Yang, Co-Stichter, en CEO van Babel, ontkende de beschuldigingen aan Decrypt laat Zondagavond. Hij zei dat „de firma nooit de fondsen van cliënten verloor, noch een liquidatie van geldschieters onder ogen zag.“ Yang stond erop dat Babel een „vriendschappelijke relatie“ onderhoudt met zijn klanten en dat zijn zakelijke relatie dynamisch is en gebaseerd op de behoeften van de markt.

Het bedrijf zei ook dat zijn investeringspraktijken voorzichtig waren in vergelijking met de rest van de industrie, waar het beweerde dat de hefboomwerkingsratio’s 10X benaderen. Ter vergelijking, zegt Babel dat het typisch hefboomwerkingen in de 3X-reeks heeft.

Afzonderlijk beweerde een woordvoerder van het bedrijf die vroeg om niet bij naam te worden genoemd dat de audio lijkt te zijn gepatcht uit niet-verwante opnames van Del Wang.

„Dit is bewerkt,“ zei hij. In een volgend gesprek merkte hij echter op dat „deze audio te gefragmenteerd is door te veel montage, inclusief de achtergrond en alles. We kunnen niet zeggen [of het echt is.]“

Babel’s bedrijf

Yang en Wang, vastbesloten om het volgende „gouden tijdperk“ van Bitcoin niet te missen, lanceerden Babel in augustus 2018. Het bedrijf heeft nu kantoren over de hele wereld en is geregistreerd in Hong Kong. Begin maart sloot het een Pre-Serie A financieringsronde af met Dragonfly Capital en Parallel Ventures, en is het een portfoliobedrijf van NGC, een crypto VC met hoofdkantoor in Singapore en vele partners in China.

Zo’n $750.000 van de investering van NGC maakte volgens de klokkenluider deel uit van de fondsen die gebruikt worden in de zeer leveraged trading.

Babel wordt beschouwd als een van de grootste geldschieters in crypto en fungeert als een schakel tussen Azië en het westen. Naar verluidt behoren Genesis Capital, Bitgo, Blockchain.com en Bitcoin.com tot de bekendere klanten van het bedrijf.

Het bedrijfsmodel van Bitcoin.com lijkt niet te verschillen van dat van de meeste crypto-kredietgevers – het is in wezen een tussenpersoon tussen kredietnemers en kredietverstrekkers. Het beweert winstgevend te zijn sinds de eerste dag.

In maart, net voor Zwarte Donderdag-Yang, vertelde de medestichter van het bedrijf, Coindesk dat het een record van 380 miljoen dollar had uitgeleend. Een van Babel’s belangrijkste klanten is de mijnbouwsector, die geld leent om te investeren in nieuwe booreilanden en te betalen voor elektriciteit.

Babel wordt op zijn beurt gesteund door interbancaire leningen van onder andere Genesis en Tether. (Yang vertelde Decrypt gisteravond dat ruwweg $100 miljoen van dat bedrag naar mijnbouwbetrekking hebbende leningen ging en de rest naar „peer-instellingen.“)

Echter, op 12 maart, toen de prijs van BTC en de rest van de crypto-markt instortte, „Scamtosphere“, die blijkbaar de belangrijkste klokkenluider is en die beweert voorkennis te hebben over de werking van Babel, beweerde dat het bedrijf bijna werd weggevaagd.

Yang zei dat de beweringen ronduit onwaar zijn: „Als crypto-financiële instelling hebben we onze hefboomwerking altijd nauwlettend in de gaten gehouden. We hebben een solide risicomanagement systeem opgebouwd.“

Hij voegde eraan toe: „Gedurende 3/12, zijn we nooit geliquideerd, noch hebben we de cliëntenovereenkomst geschonden.“

In de gelekte opname hoort men Del Wang zeggen dat Babel na de crash terugkeerde naar wat hij het „X-plan“ noemde, waarbij hij de fondsen van zijn klanten gebruikte om zichzelf te redden.

Het X-plan

Gewoonlijk stellen mijnwerkers hun BTC in onderpand bij Babel in ruil voor een stabiele munt of fiat tegen een Loan-to-Value (LTV) ratio van 50%-65% met een rendement op jaarbasis tussen 8% en 15%.

Hoe komt Babel aan deze stablecoins? De sector biedt de BTC van zijn klanten een onderpand aan overzeese kredietverstrekkers zoals Genesis en Tether, met een gunstigere Loan-to-Value (LTV)-verhouding die doorgaans groter is dan 65% en een rendement op jaarbasis tussen 6% en 8%. De winst van Babel komt voort uit het arbitreren van de renteverschillen tussen mijnwerkers en overzeese kredietverstrekkers.

Met alle BTC’s in de portemonnee houden veel crypto-kredietverstrekkers zich bezig met marktneutrale, risicoloze en „richtingsloze“ derivatenhandel. Ze moeten immers de activa van hun klanten beschermen en het hebben van reserves in geval van een marktcrash is een essentiële risicomanagementpraktijk.

De klokkenluider beweert echter dat Babel een meer risicovolle weg is ingeslagen.

Del Wang is te horen in de gelekte tape (de link gaat naar een wat rommelige, alleen voor audio bestemde YouTube-pagina in het Chinees) die zegt dat het bedrijf activa van klanten en investeerders in onderpand heeft gegeven en zich bezighield met 3 tot 5 keer leveraged trading, en noemt 4 miljoen dollar die werd gebruikt om een groot effect te bereiken.

De anonieme klokkenluider beweerde te decoderen dat Babel een fortuin verdiende door het inzetten van die $4 miljoen gebruikers fondsen voor de crash, in een $20M Bitcoin lange positie door steeds weer te lenen van overzeese geldschieters bij 80-90% LTV.

Verder beweerde de bron dat $750.000 van dat geld een investering van NGC in Babel was. Een NGC-partner die vroeg om niet te worden geïdentificeerd, zei dat hij niet op de hoogte was van het feit dat een van de investeringen werd gebruikt voor speculatie.

„In het begin werden we 3 maal bevoorraad. Toen de markten stegen, voegden we meer toe door de BTC-waarde te gebruiken om meer te lenen“, zegt Del Wang in de audiotekst van Decrypt. In feite, toen we in Xinjiang waren, hebben we al meer gebruikt gemaakt van de hefboomwerking.

„Met welk geld?“ vraagt een ongeïdentificeerde persoon.

„Met behulp van cliëntbesparingen… We noemden dit het „X-plan“,“ antwoordde Del Wang.

Er is echter geen enkele aanwijzing dat Babel geld van NGC verloren heeft; het is zelfs waarschijnlijk dat de riskante weddenschap zich uitbetaald heeft toen het bedrijf uitgroeide tot één van de grootste crypto-banken in China.

Goede en slechte klant

In totaal beheert Babel $300 miljoen aan activa, waarvan $100 miljoen afkomstig is van haar klanten. De rest wordt geleend door de klokkenluider.

In maart, toen de markt instortte, begonnen overzeese geldschieters met margin calls en werd Babel, volgens de bron, te kort geschoten. Volgens de bron ging Babel bijna failliet omdat haar LTV aan kredietverleners 130% bereikte, wat betekent dat de marktwaarde van BTC minder was dan het saldo dat Babel aan de kredietverleners verschuldigd was.

Bronnen beweerden echter dat Babel blijkbaar werd gered door Tether, die haar een programma voor de terugbetaling van de lening toestond: In plaats van het geld terug te betalen in 48 uur, kreeg het een maand. Tijdens die tijd, lanceerde Babel een reeks hoog-opbrengst financieringsprogramma’s zoals zijn Haaienvinproducten, die een 50-60% APY aan mijnwerkers beloofden. Dat product liet Babel toe om meer BTC terug te betalen aan Tether.

Een woordvoerder van Tether weigerde commentaar te geven aan Decrypt, onder vermelding van de vertrouwelijkheid van de klant.

„Vernietig de oostelijke muur om de westelijke muur in te halen (拆了东墙扑西墙) ,“ is een gezegde in het Chinees. Babel zou het financieringsproduct gebruiken om de dreigende achtertuinbrand met Tether op te lossen.

Wang wordt schertsend in de audio horen zeggen dat Babel zelf een slechte klant is:

Ongeïdentificeerde persoon: „Dus als het geld gescheiden is, dan moeten we klanten bellen en ze herladen, oké? Ik herinner me dat je zei dat we laatst een paar duizend BTC in de marge hebben opgewaardeerd.“

Wang: „Dat klopt.

Onduidelijk wie er spreekt: „Maar we lenen onszelf (van externe geldschieters) ook (om te speculeren). Dus deze keer tijdens de marktcrash zaten we ook in de problemen.“

Onbekend persoon: „Maar als klanten de marge aanvullen, maar we hebben een hefboomwerking, dan zouden klanten nog steeds verlies lijden. En we zouden samen in gebreke blijven?“

Wang: „Ja. Dit is waarom Silvano [naar verluidt een werknemer van Tether, per een bron] zei dat ze goede klanten zijn en wij zijn slechte klanten. Goede klanten zijn onze echte klanten. De slechte klant is onszelf [lach]“

Een aanhoudend probleem?

Sommige professionals uit de sector zeiden dat het gedrag van Babel te verontschuldigen was, vooral de situatie tijdens de crash in maart.

Een bron die bij een concurrerend bedrijf werkt, vertelde Decrypt:

„Babel neemt een hefboompositie in tijdens de markt crash is begrijpelijk. Het is immers een jonge startup zonder veel institutionele steun. Maar toen de markt terugkeerde, bleef Babel hefboomposities innemen. Dat is het echte probleem.“

Ondertussen evolueert Babel zijn businessmodel. Het breidt uit naar andere financiële diensten en heeft een private banking-dienst gelanceerd die zich richt op hooggekwalificeerde particulieren. Ze beweert tot nu toe meer dan 50 miljoen dollar aan USDT te hebben aangetrokken.

Men kan zich afvragen of de klanten van Babel zich zorgen maken over de verhalen die over het bedrijf worden verspreid. Integendeel, sommige klanten zijn helemaal niet ongerust. Een klant vertelde Decrypt zelfs dat hij nog steeds zaken wil doen met Babel omdat „als Babel de vorige keer uit de problemen is gekomen, ze het waarschijnlijk nog een keer kunnen doen“.