Klokkenluiders niveau beschuldigingen tegen China’s grootste crypto geldschieter: Babel Financiën

Anonieme critici grijpen naar sociale media om te beweren dat Babel Finance roekeloos heeft gespeculeerd met klantengelden. Het bedrijf ontkent de beschuldigingen. In het kort Anonieme bronnen die beweren voorkennis te hebben, beweren dat Babel Finance misbruik heeft gemaakt van de middelen van haar klanten via transacties met een hoge mate van hefboomwerking en zonder […]